CROWDEDHERO
INVESTORU CENRĀDIS
Caurspīdīgums un abpusēji izdevīgi nosacījumi ir CrowdedHero komisijas maksu pamatā.
Priekšnosacījumi
Minimālā investīcijas summa
€ 100
(mainīga katram projektam)
Cenrādis:
Reģistrācija platformā
bez maksas

Maksājuma apstrādes maksa * (lai segtu maksājuma administrācijas un apstrādes maksu)
1.25% no projektā ieguldītās summas
Uz peļnu balstīts abpusēji izdevīgs cenrādis:
1.Komisija no saņemtajām dividendēm
(sākot ar otro gadu pēc projekta investīciju kampaņas slēgšanas datuma)
5.5% komisiju aprēķina no izmaksājamām dividendēm investoram, kas tiek ieturēta izmaksas brīdī (ja izmaksa notiek). Investoram tiek pārskaitīta uz konta dividenžu summa pēc ieturētās komisijas.

2.Komisija no kapitāla pieauguma ** tiek iekasēta veiksmīgas kompānijas kapitāldaļu pārdošanas gadījumā.
9% komisiju aprēķina no kapitāla pieauguma**, ko investors nopelna kapitāldaļu pārdošanas gadījumā, kas tiek ieturēta izmaksas brīdī. Investoram uz kontu tiek pārskaitīta tīrā peļņa*** pēc ieturētās komisijas.
*maksājuma apstrādes maksa tiks atgriezta, ja pirmslīguma pārdomu periodā Nepieredzējušais Investors atsauc savu piedāvājumu ieguldīt.
**Kapitāla pieaugums ir peļņa, kas gūta, pārdodot investīciju vai finanšu aktīvu.
***Tīrā peļņa ir ienākumi, kas gūti, pārdodot investīciju vai finanšu aktīvu, atskaitot visus izdevumus.

Esi pirmais, kas uzzina jaunumus par investīciju projektiem

Personu dati tiks apstrādāti saskaņā ar CrowdedHero Privātuma politika. Jūs varat atteikties no jaunumiem jebkura brīdī.