Esi pirmais, kas uzzina jaunumus par investīciju projektiem

Personu dati tiks apstrādāti saskaņā ar CrowdedHero Privātuma politika. Jūs varat atteikties no jaunumiem jebkura brīdī.

Electrify H2 AS

Saskaņā ar Ieguldījumu pamatinformācijas lapu (KIIS), Electrify H2 pūļa finansējuma kampaņa tiek pagarināta par 15 kalendārajām dienām. Kampaņa tagad noslēgsies 2023. gada 13. jūlijā.

Electrify H2 mērķis ir uzbūvēt ilgtspējīgas un uzticamas ar ūdeņradi darbināmas laivas, kam piemīt izcila kvalitāte un veiktspēja sarežģītos jūras apstākļos, apmierinot pieaugošo pieprasījumu pēc videi draudzīgiem jūras transporta risinājumiem.

Minimālā investīcija: 115 EUR tieši strādājošā uzņēmumā. 

Informācija par uzņēmumu:

Uzņēmuma nosaukums: AS Electrify H2
Reģistrācijas numurs: 40203471656
Nozare: ūdeņraža laivu un elektrisko/ūdeņraža transportlīdzekļu ražošana
Produkts: ar ūdeņradi darbināmas laivas prototips
Mājas lapa: https://electricbus.lv/


Investējiet Electrify H2 projektā un gūstiet labumu no ilgtspējīgas transporta inovācijas!

Galvenie veiksmes faktori:

 • Ūdeņraža laivas var samazināt kuģniecības radītās emisijas, kas ir ļoti svarīgi ES klimata mērķu sasniegšanai.
 • Eiropas laivu parkā, ko veido 6 miljoni vienību, galvenie klienti, piemēram, krasta apsardze vai ostu dienests, nodrošina pieprasījuma pieaugumu par ~15 % gadā.
 • Ir izveidots Ziemeļvalstu un Baltijas ūdeņraža koridora projekts, lai paātrinātu ūdeņraža tirgus attīstību kuģniecībā.
 • Izejvielu cenu kritums padara ar ūdeņradi darbināmas laivas par rentablu, ilgtspējīgu transporta risinājumu.
 • Electrify H2 ir pieredze gan elektrisko, gan ar ūdeņradi darbināmu autobusu projektēšanā un ražošanā, un šī pieredze tiks izmantota arī laivu radīšanā, īpaši attiecībā uz optimizāciju reālās dzīves scenārijiem.
 • Ar ūdeņradi darbināmu laivu nepieciešamās sertifikācijas mērķis ir nodrošināt atbilstību augstākajiem drošības standartiem un vairot klientu uzticību.
 • Laivām būs viegla piekļuve motora komponentēm, lai nodrošinātu ērtu ekspluatāciju un apkopi, un netraucēta integrācija ir īpaši svarīga, lai nodrošinātu uzticamību un ērtu lietošanu.
 • Palielināts darbības rādiuss tālākas distances braucienos nodrošina konkurētspējīgu priekšrocību salīdzinājumā ar elektriskajām laivām.
 • Valstis un vietvaras jau ir noteikušas ar ūdeņradi darbināmu laivu iegādi saviem peldlīdzekļu parkiem, tādējādi veicinot pāreju uz videi draudzīgu transportu un radot ievērojamu ar ūdeņradi darbināmu laivu tirgu, kas veicina to ieviešanu plašākā mērogā.
 • Ar ūdeņradi darbināmu laivu piedāvājums var atšķirt uzņēmumu no konkurentiem, kuri var piedāvāt tikai tradicionālās ar benzīnu vai dīzeļdegvielu darbināmas laivas, nodrošinot unikālu pārdošanas piedāvājumu tirgū.
 

Par uzņēmumu

 
Pievienojies tīras enerģijas revolūcijai kopā ar Electrify H2 AS, kas ir Latvijā bāzēta elektrisko transportlīdzekļu ražotāja Electrify SIA meitas uzņēmums. Tagad Electrify SIA paplašina savu kompetenci, dibinot Electrify H2 AS - ar ūdeņradi darbināmu laivu un transportlīdzekļu izstrādātāju un ražotāju. Tehnika tiks ražota, ievērojot visaugstākos kvalitātes un ilgtspējas principus. 

Electrify H2 AS ir sava moderna montāžas rūpnīca, kas atrodas Ogrē, Latvijā, kur tiek uzstādīti elektriskie un ūdeņraža komponenti, nodrošinot maksimālu atbilsmi transporta ekoloģiskajām prasībām. Electrify H2 AS laivas ir izstrādātas tā, lai izturētu skarbus jūras vides apstākļus, un, lai nodrošinātu tādu izcilu kvalitāti un uzticamību, būtiska ir prasmīga meistarība. Uzņēmuma apņemšanās nodrošināt augstvērtīgu ražošanu izceļ mūs šajā nozarē.

Investējiet Electrify H2 un piedalieties tīras un efektīvas mobilitātes nākotnē!

 

Tirgus tendences 


Kopš 2019. gada ir izveidota Eiropas Tīrā Ūdeņraža alianse, kuras mērķis ir izveidot spēcīgu, inovatīvu un konkurētspējīgu tīra ūdeņraža nozari Eiropā, kas var atbalstīt un veicināt enerģētikas pāreju. Eiropas Savienība iegulda līdzekļus ūdeņraža enerģijā mobilitātes vajadzībām. 2020. gadā EIT InnoEnergy izveidoja Eiropas Zaļā ūdeņraža paātrināšanas centru, lai atbalstītu $100 miljardu  lielas zaļā ūdeņraža ekonomikas attīstību līdz 2025. gadam, kas potenciāli varētu radīt 500 000 darbvietu. Šo iniciatīvu atbalsta organizācija Breakthrough Energy, kuras dibinātājs ir Bils Geitss un citi tehnoloģiju un uzņēmējdarbības līderi. Galvenais mērķis ir samazināt izmaksu atšķirību starp oglekļa emisiju tehnoloģijām un zaļā ūdeņraža tehnoloģijām, lai veicinātu tā izmantošanu tērauda, cementa, ķīmijas un smagā transporta nozarēs, kā arī enerģijas uzglabāšanas jomā. Konkrēti ES ūdeņraža projektiem 2021.-30. gadā ir pieejams $4.56 miljardus liels gada finansējuma potenciāls.

 

Avots: https://www.weforum.org/agenda/2022/02/clean-hydrogen-energy-low-carbon-superpowers/

Ar ūdeņradi darbināmu laivu koncepcija ir jauna ideja ūdens transporta jomā. Vairāki Eiropas laivu ražotāji plāno laist klajā šādas laivas 2024./2025. gadā, tādējādi pielāgojoties pieaugošajai tendencei ilgtspējīga transporta nozarē.

No vīzijas līdz risinājumam

Uzņēmums Electrify H2 AS tika dibināts ar vīziju risināt pieaugošo vajadzību pēc tīriem un efektīviem ūdens transporta risinājumiem. Mūsu komanda konstatēja, ka tirgū trūkst unikāla produkta, kas apvienotu ūdeņraža kurināmā elementu priekšrocības ar laivas praktiskumu. Mūsu mērķis bija radīt transportlīdzekli, kas atbilstu videi draudzīgas sabiedrības prasībām, nodrošinot vides ilgtspējību, rentabilitāti, transporta efektivitāti, samazinātu trokšņa piesārņojumu un būtu plaši pielietojams. Pieaugošais pieprasījums pēc "zaļajām" laivām, īpaši krasta apsardzes un ostu dienestu vajadzībām, deva mums papildu pārliecību par mūsu produkta potenciālu. Izmantojot ūdeņraža kurināmā elementu tehnoloģijas jaudu, mūsu mērķis ir piedāvāt ilgtspējīgu un uzticamu risinājumu mūsdienu izaicinājumiem.

Avots: https://www.statista.com/statistics/1237597/transport-greenhouse-gas-emissions-by-mode-eu/

Pašlaik ūdens transports rada 15,3 % no kopējām oglekļa emisijām. Ar ūdeņradi darbināmas laivas ir risinājums, kā samazināt ūdens transporta radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas, aizstājot fosilā kurināmā peldlīdzekļus ar bezizmešu ūdens transportu. Tām ir līdzīga ietekme uz vidi kā elektriskajām laivām, un to ekspluatācijas laikā tās ir rentablākas, jo ūdeņraža ražošanas izmaksas ir zemākas. Tiem arī 10 reižu retāk nekā elektriskajiem peldlīdzekļiem ir nepieciešams uzpildīt degvielu, tādējādi nodrošinot efektīvu transporta risinājumu.

Mūsu ar ūdeņradi darbināmā laiva ir solis uz priekšu pārejā uz tīru, atjaunojamu enerģiju, un mēs esam apņēmušies piedāvāt augstas kvalitātes risinājumu ar zemu emisijas līmeni, kas pozitīvi ietekmē vidi un vienlaikus atbilst tirgus vajadzībām. Videi draudzīga jūras transporta attīstību atbalsta ES fondi, un tas sniedz priekšrocības klientiem, kas veic pārvadājumus iekšzemes un jūras piekrastes ūdensceļos gan izklaides, gan dienesta vajadzībām.

Produkts 

 • Bezizmešu transports: Laiva kā blakusproduktu rada tikai ūdeni, padarot to par tīru un videi draudzīgu ūdens transporta veidu.
 • Lielāks darbības rādiuss un ērta degvielas uzpilde: Ar ūdeņradi darbināmām laivām ir ievērojami garāks darbības rādiuss salīdzinājumā ar elektriskā akumulatora laivām, un, tā kā tiek būvēts aizvien vairāk ūdeņraža uzpildes staciju, uzpildīšanās ar ūdeņradi kļūst aizvien ērtāka.
 • Zemākas ekspluatācijas izmaksas: Ar ūdeņraža darbināmās laivas ir rentablākas nekā tradicionālās laivas, kas strādā ar fosilo kurināmo, un paredzams, ka ar laiku ūdeņraža degvielas izmaksas samazināsies.
 • Daudzveidīgs pielietojums: Laiva ir piemērota dažādiem lietojumiem, tostarp krasta apsardzei, ostas dienestiem, mini prāmju līnijām un izklaides braucieniem, tādējādi aizpildot tirgus vajadzību pēc tīra un efektīva transporta šajās jomās.

Mūsu ar ūdeņradi darbināmās laivas palīdz risināt vides problēmas, jo: 

 • Nodrošina nulles emisiju līmeni, samazinot oglekļa dioksīda izdali un veicinot tīrāku vidi.
 • Uzlabo gaisa kvalitāti, jo neizdala kaitīgus piesārņotājus.
 • Izmanto atjaunojamos enerģijas avotus, kad to padara par ilgtspējīgu ūdens transporta līdzekli. 
 • Samazina atkarību no ierobežotiem un piesārņojošiem enerģijas avotiem.
 • Nodrošina ilgtspējīgu jūras transporta veidu dažādām vajadzībām, tostarp krasta apsardzes, ostu pakalpojumu, mini prāmju līniju, kā arī atpūtas vajadzībām.

2023. gadā Electrify H2 izstrādāja koncepciju ar ūdeņradi darbināmai laivai. Šī inovatīvā produkta mērķis ir palīdzēt krasta apsardzei, ostu dienestiem, mini prāmju līnijām un izklaides laivu entuziastiem nodrošināt videi draudzīgākus transporta pakalpojumus. Produkta koncepcija un tās galvenās sastāvdaļas ir attēlotas shematiski pievienotajā attēlā.
AS Electrify H2 ar savām ar ūdeņradi darbināmajām laivām ir gatava revolucionizēt jūras piekrastes un iekšzemes ūdens transportu un piedāvāt tirgū ilgtspējīga jūras transporta nākotnes risinājumu. Ar ūdeņradi darbināmā piedziņas sistēma tiks rūpīgi izstrādāta un uzstādīta Electrify H2 ražotnē Ogrē. Kompaktais elektromotors, ūdeņraža kurināmā elementi un citas sastāvdaļas tiks stratēģiski izvietotas tā, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju.

Gatavojieties izbaudīt tīru un efektīvu transportu ar Electrify H2!

Attēls: Ūdeņraža laivas koncepts

Biznesa modelis

Electrify H2 mērķis ir veicināt ilgtspējību jūras piekrastes un iekšzemes ūdens transporta nozarē, kā arī miniprāmju un atpūtas braucienu segmentā. Galvenokārt orientējoties uz publiskā sektora klientiem, Electrify H2 koncentrējas uz laivu ražošanu, lai radītu efektīvus un videi draudzīgus kuģus, vienlaikus saglabājot rentabilitāti. Uzņēmuma zemās fiksētās izmaksas un lieliskās līgumražošanas perspektīvas veicina labvēlīgu vienas vienības izmaksu rādītāju uzņēmuma produktam. Katra laiva tiek pārdota ar peļņas garantiju. Pieaugot pieprasījumam pēc ilgtspējīgiem jūras transporta risinājumiem, Electrify H2 ir gatavs izvirzīties vadībā tirgū ar inovatīvām metodēm un ražošanas procesiem. 
Electrify H2 iekšējās ražošanas spējas un stratēģiskā līgumražošanas izmantošana ļauj uzņēmumam izpildīt lielapjoma pasūtījumus un apmierināt augošo pieprasījumu.  
Mūsu kvalificētajai komandai ir speciālās zināšanas un resursi, lai, reaģējot uz pieaugošo pieprasījumu, palielinātu ražošanas jaudu. Mums ir pierādīta pieredze augstas kvalitātes transporta risinājumu nodrošināšanā un daudzu gadu pieredze tehnikas nozarē. Mūsu zināšanas videi draudzīgā transporta ražošanā apvienojumā ar mūsu apņemšanos nodrošināt ilgtspējību un efektivitāti padara mūs par līderi tīrā transporta nozarē.

Plāni virzībai uz tirgu

Electrify H2 ar ūdeņradi darbināmās laivas ir ilgtspējīgs risinājums piekrastes apsardzes, ostu pakalpojumu un atpūtas vajadzībām visā pasaulē. Ar fokusu uz Ziemeļeiropu, jo īpaši Vācijas un Nīderlandes pašvaldībām, uzņēmumiem un privātpersonām, Electrify H2 ir stratēģiski izdevīgā pozīcijā, lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc videi draudzīgām transporta iespējām un veicinātu globālas pārmaiņas.  
Galvenais Electrify H2 videi draudzīgo laivu mērķa tirgus ir piekrastes apsardze un ostu dienesti, kas ievēro attiecīgās valsts iepirkuma noteikumus. Uzņēmums ir veicis visaptverošu tirgus izpēti Eiropā un izstrādājis ar ūdeņradi darbināmu laivu pārdošanas kanālus.

Detalizēts projekta aktivitāšu saraksts ar attiecīgajiem termiņiem:

 1. Laivas prototipa projektēšana (3 mēneši, M1-M3): Šajā posmā tiek izstrādāti visi nepieciešamie rasējumi, tostarp elektroniskie, kā arī ar ūdeņradi saistītie un citi komponenti. Šajā laikā mēs arī noteiksim kuģa galvenos parametrus sertifikācijai.
 2. Līgums ar kuģu būvētāju (1 mēnesis, M4): Iespējamie līgumslēdzēji šajā posmā ir ASK Enterprise no Latvijas vai Baltic Workboats no Igaunijas. Mēs izvēlēsimies kompāniju, kas sadarbosies ar vietējās kuģniecības iestādes reģistru, piem., Lloyds, DNV vai kādu analogu.
 3. Inženierēšanas posms un būvniecības organizācija (6 mēneši, M5-M11): Šis posms tiks veikts kuģu būvētāja telpās ar atbalsta biroju no Electrify biroja Ogrē, Latvijā. Šajā posmā tiks veiktas šādas darbības:
  3.1. Inženieru komandas mobilizācija: Šajā procesā piedalīsies seši cilvēki no Electrify un četri no kuģu būves uzņēmuma.
  3.2. Degvielas elementa integrācija: Mēs, visticamāk, izmantosim Ballard modeli vai citu piemērotu alternatīvu.
  3.3. Iekārtu un aprīkojuma, ieskaitot navigācijas aparatūru u.c., nodrošināšana.
 4. Eksperimenti jūrā (1 mēnesis, M12):
  4.1. Electrify veiks šos izmēģinājumus sadarbībā ar jūras administrāciju.
 5. Konsultācijas ar klientiem (vienlaicīgi ar iepriekš minētajiem posmiem, 12 mēneši): Mēs konsultēsimies ar potenciālajiem klientiem, lai saprastu viņu prasības. Paredzams, ka šie klienti būs brīvostas Baltijas jūras reģionā (BSR), Skotijā, Norvēģijā un citās mazākās ostās.

Investīciju sadales plāns

Līdzekļu izlietojums


 

Šim projektam piesaistītie līdzekļi tiks sadalīti šādi: 44 % tiks atvēlēti ūdeņraža moduļa sastāvdaļām un integrācijai, nodrošinot progresīvo tehnoloģiju pludenu ieviešanu. Savukārt 19 % tiks piešķirti korpusa un interjera dizainam, lai uzlabotu kuģu estētiku un funkcionalitāti. Vēl 19 % tiks ieguldīti mehāniskajās sistēmās, lai optimizētu veiktspēju un uzticamību. Atlikušie 18 % segs citas ar projektu saistītās izmaksas, ļaujot mums pievērsties dažādiem aspektiem, kas nepieciešami projekta veiksmīgai pabeigšanai.

Dividendes un izejas scenāriji 
 
Nākamo 5 gadu laikā Electrify H2 AS plāno sasniegt apgrozījumu vairāk nekā 10 miljonu EUR apmērā. Kad tiks uzsākta produkta komercializācija, paredzams, ka pārdošanas apjomi pieaugs par 48% gadā (Saliktais gada pieauguma temps), un uzņēmuma mērķis ir kļūt rentablam līdz 2025. gada beigām. Visticamākajā scenārijā uzņēmuma mērķis ir tuvāko 4-6 gadu laikā īstenot izejas stratēģiju, kas paredz izpirkšanu. Sākot ar 2027. gadu, Electrify H2 AS vadība būs gatava apspriest dividenžu sadales plānu visiem ieguldītājiem par 2026. gadu.
 
Visticamākais izejas scenārijs investoriem varētu būt AS Electrify H2 izpirkšana no kāda liela ūdeņraža transportlīdzekļu ražotāja. Pēc 4-6 gadus ilgas tehnoloģiskās attīstības, pierādītas koncepcijas pareizības un iegūtas pozīcijas tirgū AS Electrify H2 būtu pievilcīgs uzņēmums, ko potenciālais pircējs varētu iegādāties, novērtējot tā unikālās vērtības. Citi potenciālie pircēji varētu būt stratēģiskie investori, izpirkšanas ar aizņemtiem līdzekļiem vai kapitāla fondi.

 

Investīciju struktūra 

 • Investori, izmantojot CrowdedHero platformu, investē tieši akciju sabiedrībā AS "Electrify H2".
 • Ieguldītājiem piederēs 20% AS "Electrify H2" akciju, bet Electrify SIA piederēs 80% AS "Electrify H2" akciju.
 • CrowdedHero investoru intereses Electrify H2 padomē pārstāvēs CrowdedHero vadītājs Jānis Blaževičs.

Mēs labprāt atbildēsim uz jūsu jautājumiem par Electrify H2 AS investīciju kampaņu.
Sūtiet savus jautājumus uz [email protected]


Komanda
Agris Amoliņš
Valdes priekšsēdētājs, līdzdibinātājs
Kristaps Dambis
Tehnoloģisko projektu direktors, Līdzdibinātājs
Aigars Dancis
Valdes loceklis, līdzdibinātājs
Gatis Liepiņš
Padomes loceklis
Agris Amoliņš
Valdes priekšsēdētājs, līdzdibinātājs

Agris Amoliņš pilda AS Electrify H2 Valdes priekšsēža pienākumus. Šajā amatā viņš ir atbildīgs par uzņēmuma stratēģisko vadību. Agris Amoliņš 4 gadus ir ieņēmis vadošus posteņus automobiļu izstrādes, ražošanas un distribūcijas nozar  un 8 gadus - finanšu jomā. Pirms darba uzņēmumā Electrify H2 Agris vadīja Mercedes Benz Latvija pārdošanas daļas, kā arī koordinēja stratēģiju ar Daimler AG. Viņš bija nodrošinājis Mercedes Benz, Volkswagen un MAN mikroautobusu modernizācijas par Electrify elektriskajiem un ar ūdeņradi darbināmiem mikroautobusiem tiesības. Pašlaik viņš koncentrējas uz Electrify H2 ūdeņraža laivu projektu.

Kristaps Dambis
Tehnoloģisko projektu direktors, Līdzdibinātājs

Pasaules klases elektromobiļu inženieris. Kristaps ir ieguvis Krenfīldas Universitātes (Cranfield University) autosporta inženierijas un vadības PgCert grādu. Viņš kopā ar diviem citiem inženieriem  2011. gadā palīdzēja izveidot pirmo elektromobili (modelis OSCar), kas finišēja sarežģītajā Dakāras rallija čempionātā. Tāpat viņš ir piedalījies viena megavata sacīkšu automobiļa projektēšanā un konstruēšanā, uzstādot jaunu EV rekordu, spēkratam kļūstot par pirmo pilnībā elektrisko transportlīdzekli, kas 2015. gadā uzvarēja Pikes Peak International Hill Climb sacensībās.

Aigars Dancis
Valdes loceklis, līdzdibinātājs

Aigaram ir 20 gadu pieredze autobūves nozarē, citastarp izveidojot Baltijā vadošo luksusa automašīnu nomas uzņēmumu, kā arī 2019. gadā dibinot jaunuzņēmumu Electrify SIA.

Gatis Liepiņš
Padomes loceklis

Gatim Liepiņam ir 20 gadu pieredze publiskā finansējuma un konsultāciju jomā. Viņš ir ieguvis bakalaura grādu SSE Rīgā. Kopā ar Electrify Gatis īsteno vairākus grupas pētniecības un attīstības projektus un nodrošina uzņēmuma sadarbību ar augstskolām. Gatis ir nodrošinājis vairākus starptautiskus finansējuma grantus transporta un infrastruktūras jomā 2022. gadā.


Documents (h2 - can be used multiple times accross one text)
Please note, that only registered and Verified investors could access the restricted Project campaign documents.
Apraksts par dokumenta failu Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
Apraksts par dokumenta failu ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
Apraksts par dokumenta failu Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
Apraksts par dokumenta failu Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
Lai piekļūtu pilnai investīciju projekta informācijai, lūdzam pieslēgties vai verificēt savu kontu.
Jums vēl nav konta? Piesakies tagad