Automatizēti tiešsaistes aizdevumi
Simpleros S.L.
Parāda vērtspapīrs
Kreditēšana
Spānija
Automatizēti tiešsaistes aizdevumi
Simpleros S.L.
Parāda vērtspapīrs
Kreditēšana
Spānija
Investēts
€83 650.00
38.9% Finansēts
€215 000.00
Min mērķis
€250 000.00
Max mērķis
11.76%
Kapitāldaļas
€1 875 000.00
Vērtējums
€50.00
Akcijas cena
13
Investori
€215 000.00
Min mērķis
€250 000.00
Max mērķis
11.76%
Kapitāldaļas
€1 875 000.00
Vērtējums
€50.00
Akcijas cena
13
Investori

Šī ir parāda vērtspapīru investīcija, ko pārvalda īpašam nolūkam dibināta sabiedrība (SPV) - Simpleros Invest AS. Investori, piedaloties šajā kampaņā, iegūst SPV akcijas. Kad kampaņa sasniegs savu finansējuma mērķi, SPV ieguldīs līdzekļus uzņēmumā Simpleros S.L., ievērojot nosacījumus, kas noteikti akciju ieguldījumu līgumā. Šie nosacījumi paredz 19% gadā brutto procentu likmi (sagaidāmā gada procentu likme 14.25% pēc nodokļiem) un regulārus maksājumus katru pusgadu fiksēta 2 gadu perioda laikā. Pēc pusgada maksājuma saņemšanas SPV izmaksā dividendes akcionāriem, atrēķinot ienākuma nodokli un attiecināmās izmaksas
 
Simpleros ir vienkāršojis procesu, kā ērti saņemt personīgos aizdevumus. Izmantojot progresīvu mašīnmācīšanos risku novērtēšanai un InGain nodrošinātu pilnībā automatizētu sistēmu, Simpleros personīgo aizdevumu izsniegšanu paceļ jaunā līmenī. Uzņēmums apkalpo plašu klientu loku, sākot no jauniešiem līdz senioriem, kas strādā dažādās profesijās.

Vadošais investors
Viktors Pedčenko
Vadošs eksperts Latvijas investīciju vidē, pazīstams ar savām vadības prasmēm uzņēmējdarbībā, kā arī ar stratēģisku skatījumu uz tirgu.
Vadošais investors
Pāvels Zeigermahers
Eksperts globālā kapitāla pārvaldības un aktīvu aizsardzības jomās, ar spēcīgu pieredzi banku un riska kapitāla pārvaldībā.

BŪTISKĀKAIS PAR INVESTĪCIJU

 • Straujš ieņēmumu pieaugums: Paredzams, ka ieņēmumi pieaugs no 271 522 EUR 2021. gadā līdz 1 562 812 EUR 2023. gadā, bet līdz 2025. gadam - līdz 3 177 801 EUR.
 • Augsta EBITDA peļņa:  Paredzams, ka līdz 2023. gadam tā sasniegs 30 % un līdz 2025. gadam palielināsies līdz pat 40 %.
 • Augoša rentabilitāte: Tiek lēsts, ka neto peļņa 2023. gadā sasniegs 310 353 EUR, bet 2025. gadā tā pieaugs līdz 866 649 EUR.
 • Strauji augoša klientu bāze:  Vidēji katru dienu reģistrējas 165 jauni klienti. Pašlaik platformā ir vairāk nekā 184 338 lietotāju ar 18,6 % aizdevumu apstiprinājuma līmeni.
 • Izteikti augošs klientu un aizdevumu apjoms:  Izsniegto kredītu apjoms ik mēnesi pieaug par 15%. Izdoti vairāk nekā 39 303 aizdevumi par kopējo summu vairāk nekā 4,7 miljoni eiro.
 • Uzlabots riska novērtējums:  Simpleros mašīnmācīšanās riska novērtēšanas modeļi ir precīzi izstrādāti, lai efektīvi novērtētu riskus. Tas palīdz uzturēt augstu kredītportfeļa kvalitāti un sasniegt stratēģiskos mērķus.  Simpleros, kas šobrīd koncentrējas uz mājastirgu Spānijā,  spēj nodrošināt potenciālu aizdevumu apjoma palielināšanai globālā mērogā.

PAR UZŅĒMUMU

Simpleros ir Spānijas tiešsaistes kredītu uzņēmums, kas veiksmīgi darbojas kopš 2020. gada oktobra . Uzņēmumu vada nozares profesionāļu komanda ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi, un tas ir ieguvis plašu lietotāju bāzi ar vairāk nekā 184 338 reģistrētiem klientiem. Uzņēmums izmanto plašus pieteikumu atlases kritērijus, garantējot augstu aizdevumu nomaksas procentu un zemu saistību neizpildes līmeni.

 

PRODUKTS UN PAKALPOJUMI

Simpleros nodrošina ātru un ērtu kredītu saņemšanu. Viss process - no pieteikuma iesniegšanas līdz kredītlīdzekļu saņemšanai - aizņem tikai 15 minūtes. Personas identitātes pārbaude tiek veikta droši tiešsaistē. Pēc apstiprināšanas kredīts tiek ātri pārskaitīts. Klienti var viegli izvēlēties nākamā aizdevuma summu un termiņu lietotāja zonā.

Simpleros piedāvā aizdevumus līdz 365 dienām un līdz 1000 EUR, tagad arī aizdevumus uz nomaksu. Vidējais aizdevuma lielums ir 500 EUR. Ir apdrošināšanas iespējas nelaimes gadījumiem un ienākumu aizsardzībai. Ar 89 % klientu atgriešanās rādītāju uzņēmums paredz ievērojami palielināt ieņēmumus, prognozējot, ka līdz 2025. gadam tie sasniegs 3 177 801 EUR.

 

PĀRDOŠANAS STRATĒĢIJA

Simpleros koncentrējas uz vienkāršām un pārredzamām pārdošanas metodēm. Uzņēmums izmanto uz datiem balstītas, automatizētas sistēmas, lai aizdevuma piešķiršanas process būtu ātrs un efektīvs - no pieteikuma iesniegšanas līdz finansējuma saņemšanai paiet tikai 15 minūtes. Šī ātrā apkalpošana ir uzņēmuma stratēģijas galvenā sastāvdaļa.

Simpleros cenu noteikšanas pamatā ir risks, kas aprēķināts, izmantojot progresīvus mašīnmācīšanās modeļus. Šajos modeļos tiek ņemti vērā daudzi faktori, piemēram, kredītvēsture un ienākumi. Tas palīdz noteikt taisnīgas procentu likmes katram klientam, pamatojoties uz tā riska līmeni.

Jaunu klientu piesaistīšanas stratēģija

Simpleros piesaista jaunus klientus galvenokārt ar Google reklāmu palīdzību, izmantojot datus, kas ļauj veikt mērķtiecīgāku atlasi, tāpat tiek uzturētas partnerattiecības ar saistītajiem uzņēmumiem. Simpleros ir lietotājam draudzīga tiešsaistes klātbūtne, kas skaidri parāda uzņēmumam konkurētspējīgos tarifus. Šīs stratēģijas palīdz palielināt uzņēmuma redzamību tiešsaistē Spānijā un efektīvi piesaistīt jaunus klientus. 

Atmaksas iespējas

Simpleros piedāvā elastīgas atmaksas iespējas. Klienti var pielāgot aizdevuma atmaksas grafiku atbilstoši savai finansiālajai situācijai. Šī elastība ir daļa no Simpleros klientiem draudzīgas pieejas.

Klientu apkalpošanas uzlabošana

Simpleros piedāvā elastīgus atmaksas pagarinājumus, ko izmanto 16 % klientu. Uzņēmumam ir efektīvas parādu iekasēšanas stratēģijas, nodrošinot 17 % klientu pirmstermiņa atmaksu un maksājumu grafiku noformēšanu 11 % klientu, kuriem ir kavēti maksājumi.

 

TIRGUS RAKSTUROJUMS

Mikrokredītu tirgus Spānijā no 2019. līdz 2021. gadam pieauga par 25% - no 1,2 miljardiem eiro līdz 1,6 miljardiem eiro. Šis pieaugums ir saistīts ar aizvien pieaugošo tiešsaistes kreditēšanas popularitāti. Simpleros šajā tirgū ieņem ievērojamu daļu, jo uzņēmumam ir vairāk nekā 184 338 klientu un aizdevumu apstiprināšanas rādītājs sasniedz 18,6%.

 

FINANŠU PROGNOZES UN SVARĪGĀKAIS TAJĀS

 • Ieņēmumu pieaugums: Paredzams, ka ieņēmumi pieaugs no 1 562 812 EUR 2023. gadā līdz 3 177 801 EUR 2025. gadā.
 • Neto peļņas pieaugums: Paredzams, ka neto peļņa 2023. gadā būs 310 353 EUR, bet 2025. gadā tā pieaugs līdz 866 649 EUR.
 • EBITDA un peļņa: Tiek prognozēts, ka EBITDA 2023. gadā būs 461 811 EUR, bet 2025. gadā - 1 264 447 EUR, līdz 2025. gadam peļņas marža pieaugs līdz 40 %.
 • Naudas plūsmas uzlabošanās: Neraugoties uz paplašināšanos, neto naudas plūsma no darbības ir ievērojami uzlabojusies.

Simpleros ienākumu plūsma apliecina uzņēmuma spēju izpildīt visas saistības pret ieguldītājiem.

 

IEGULDĪJUMU SADALES PLĀNS

Minimālais ieguldījums, kas nepieciešams, lai piedalītos Simpleros pūļa finansējuma kampaņā, ir 100 EUR. Kampaņa tiek organizēta ar īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības (SPV) - Simpleros Invest AS - starpniecību, lai nodrošinātu efektīvu un pārredzamu līdzekļu pārvaldību.

Līdzekļu izmantošana

Šīs pūļa finansējuma kampaņas ietvaros piesaistītie līdzekļi galvenokārt tiks izmantoti, lai: 

 • Palielinātu aizdevumu izsniegšanas kapacitāti: Piešķirtie līdzekļi tiks izlietoti, lai palielinātu aizdevumu izsniegšanas apjomu, pielāgojoties paredzamajiem lielākiem aizdevumu zaudējumu uzkrājumiem, kas 2023. gadā tiek prognozēti 1 120 642 EUR apmērā un līdz 2025. gadam 2 006 274 EUR apmērā. 
 • Ieguldītu darbības izdevumos: Līdzekļi tiks piešķirti gan tiešo, gan netiešo darbības izdevumu segšanai. Tiek lēsts, ka tiešie darbības izdevumi 2023. gadā būs 537 213 EUR un 2025. gadā 904 604 EUR, savukārt netiešie izdevumi 2023. gadā būs 78 538 EUR un 2025. gadā 147 413 EUR. 
 • Veicinātu mārketinga aktivitātes un klientu piesaistīšanu: Daļa līdzekļu tiks novirzīta mārketinga un klientu piesaistes pasākumiem, un paredzamais budžets ir EUR 200 226 2023. gadā un EUR 252 000 2025. gadā. 
 • Uzlabotu mašīnmācīšanās spējas: Ieguldījumi tiks veikti arī, lai uzlabotu mašīnmācīšanās algoritmus labākai riska novērtēšanai, tā veicinot ilgtermiņa rentabilitāti un darbības stabilitāti. 

 

INVESTĪCIJU STRUKTŪRA

Ieguldītājiem, izmantojot kolektīvā finansējuma platformu, piederēs akciju kontrolpakete SPV, kas, savukārt, ieguldīs Simpleros. Visas finanšu operācijas tiks pārvaldītas pārredzami, lai aizsargātu ieguldītāju intereses.

 • Ieguldītāji, izmantojot CrowdedHero platformu, investē īpašam nolūkam dibinātā sabiedrībā (SPV) - Simpleros Invest AS. Ieguldītājiem piederēs 70% Simpleros Invest AS.
 • CrowdedHero investoru intereses SPV uzraudzības padomē pārstāvēs CrowdedHero valde - Jānis Blaževičs.
 • SPV noslēdz Ieguldījuma līgumu par akcijām (Vested shares Investment Agreement) ar 19% gada prcentu likmi un ik pusgada maksājumiem un pārskaita līdzekļus Simpleros S.L. pēc fiksēta pēc kapitāla piesaistes novērtējuma 2 125 000 EUR (atbilst 11,76% Simpleros S.L. uzņēmuma daļu). Pūļa investoriem netieši piederēs 8,24% Simpleros S.L, ja Simpleros kavēs savu saistību izpildi, kas izriet no Ieguldījuma līguma par akcijām.
 • Simpleros S.L. reizi pusgadā pārskaita SPV 19 % gada procentu likmi saskaņā ar Ieguldījuma līgumu par akciju, kas tālāk sadala dividendes atbilstoši īpašumtiesību daļai katram pūļa ieguldītājam, atskaitot ienākuma nodokli un attiecināmās izmaksas.

Gada nominālās procentu likmes aprēķins 

Piemērs nominālās gada procentu likmes aprēķināšanai saskaņā ar ieguldījumu līgumu par akcijām starp Simpleros Invest AS un Simpleros S.L.

Procentu likme: brutto 19% gadā visā termiņā.
Procentu aprēķināšana: procentu aprēķināšanai mēnesis tiek noteikts 30 dienas un gads 360 dienas.
Datums, no kura jāmaksā procenti: 2024. gada 30. decembrī.
Procentu maksājumu termiņi: Procentu maksājumi tiks veikti reizi pusgadā katra gada 30. decembrī un 30. jūnijā.
Sākotnējā ieguldījuma atmaksa: Sākotnējā ieguldījuma atmaksa tiks veikta pēdējā maksājuma datumā kā procentu maksājums.

Ieguldījumam 1000 EUR apmērā kā piemērs izriet šāds procentu un dzēšanas grafiks:

Lūdzu, ņemiet vērā, ka minētais procentu likmes aprēķins ir bez ienākuma nodokļa un SPV administrācijas atskaitījumiem. Piemērojamais ienesīgums investoriem pirms SPV administrēšanas izmaksām ir 14,25% (19% dalīts ar koeficientu 0,8 un reizināts ar 20% UIN*).
*atbilstoši Latvijas Republikas Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 3. panta 1. punktam)

Dividendes un izejas scenāriji

Šis ir parāda vērtspapīru investīcija ar 19% gada bruto procentu likmi un pusgada maksājumiem katru pusgadu 30. jūnijā un 30. decembrī fiksēta 2 gadu termiņā. Iespējamie investoru izejas scenāriji varētu būt pūļa investoru akciju atpirkšana, pamatkapitāla samazināšana vai pēc investīciju līguma par akcijām termiņa beigām SPV tiktu likvidēta.

Jautājumi? 

Jautājumus par Simpleros investīciju kampaņu sūtiet uz [email protected]. 


Komanda
Santa Lemša
Dibinātāja & CEO
Daiga Pauzere
CRO
Santa Lemša
Dibinātāja & CEO

Santa Lemša, kura vairāk nekā 15 gadus darbojas finanšu un fintech jomā, ir uzņēmuma izpilddirektore kopš tā dibināšanas. Viņas galvenā uzmanība ir pievērsta automatizētu sistēmu izveidei informētu lēmumu pieņemšanai un riska pārvaldībai. Viņas padziļinātajām zināšanām analītikā un produktu izstrādē ir bijusi izšķiroša nozīme Simpleros panākumos konkurētspējīgajā Spānijas tiešsaistes aizdevumu tirgū. Santas vadību raksturo viņas spēja veicināt izaugsmi un viņas apņemšanās nodrošināt uz klientu orientētus finanšu risinājumus. 

Daiga Pauzere
CRO

Daiga Pauzere ir guvusi vairāk nekā piecu gadu globālu pieredzi analītikā, produktu izstrādē un procesu automatizācijā. Viņa izceļas biznesa procesu un sistēmu novērtēšanā un uzlabošanā. Viņas zināšanas datu analīzē palīdz pārvaldīt riskus un optimizēt darbību. Daigas Simpleros koncentrējas uz procesu efektivizēšanu un atkarības no manuālā darba mazināšanu, nodrošinot drošu un efektīvu uzņēmējdarbības vidi.


Documents (h2 - can be used multiple times accross one text)
Please note, that only registered and Verified investors could access the restricted Project campaign documents.
Apraksts par dokumenta failu Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
Apraksts par dokumenta failu ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
Apraksts par dokumenta failu Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
Apraksts par dokumenta failu Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
Lai piekļūtu pilnai investīciju projekta informācijai, lūdzam pieslēgties vai verificēt savu kontu.
Jums vēl nav konta? Piesakies tagad

Minimālā investīcija 100 EUR

Esi pirmais, kas uzzina jaunumus par investīciju projektiem

Personu dati tiks apstrādāti saskaņā ar CrowdedHero Privātuma politika. Jūs varat atteikties no jaunumiem jebkura brīdī.